Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Informacja Komisarza Wyborczego - sprawozdania finansowe

 

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze

z dnia 7 stycznia 2015 r.

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów  i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Zgodnie z art.142 § 1 i art. 476 § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego zobowiązany jest w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów złożyć sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu,

przy czym:

- komitety, które zarejestrowały wyłącznie listy kandydatów na radnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz.1173)

- komitety, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych oraz kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 280).

Na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (Monitor Polski z 2014 r. poz. 185) informuję, że: sprawozdania finansowe komitetów wyborczych, które brały udział w zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 33 A, pokój 10 w godzinach  8.00 – 15.30 w terminie:

- do dnia 16 lutego 2015 r. - dot. komitetów, których kandydaci brali udział wyłącznie w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.                                         

- do dnia 2 marca 2015 r. - dot. komitetów, których kandydaci brali udział w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. oraz w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.

Wzory sprawozdań finansowych oraz wykaz wymaganych dokumentów określonych ww. Rozporządzeniach Ministra Finansów są dostępne na stronie internetowej pkw.gov.pl. Sprawozdania finansowe można dostarczyć przez pełnomocnika finansowego, upoważnioną osobę lub przesyłką pocztową – w tym przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego.

 

Komisarz Wyborczy            

 w Jeleniej Górze              

/-/ Ewa  Szymańska - Habzda    

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze