Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Komunikaty

 
 1. Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 września 2010 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych przez komisarzy wyborczych w województwie dolnośląskim.

 2. Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 września 2010 r., liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

 3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składu terytorialnych komisji wyborczych.

 4. Postanowienie Nr 9/10 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

 5. Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze.

 6. Postanowienie Nr 22/10 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 20 października 2010 r. w sprawie trybu przekazania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym.

 7. Postanowienie Nr 25/2010 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 22 października 2010 r. w sprawie szkoleń obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 8. Postanowienie Nr 27/10 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 22 października 2010 r. w sprawie organizacji i sposobu przekazywania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania i liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

 9. Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 29 października 2010 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z obszaru właściwości Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

 10. Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze.

 11. Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze

 12. Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze. 

 13. Postanowienie Nr 108/11 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniach 5 i 19 grudnia 2010 r. 

 14. Postanowienie Nr 223/11 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze i Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

Załączniki

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze