Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Informacja o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych w kadencji 2002-2006

 

 

Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach uzupełniających, ponownych, przedterminowych kadencji 2002 - 2006.

 

Nazwa Rady

 

Nr

okręgu

wyborczego

 

Rodzaj

wyborów

 

Data

wyborów

 

Komitety wyborcze

zobowiązane do złożenia

sprawozdań finansowych

 

Imię i nazwisko

pełnomocnika  komitetu wyborczego

 

Sprawozdanie postanowiono

przyjąć/odrzucić

na podstawie przepisów ustawy Ordynacja

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 

Numer

Postanowienia

Komisarza

Wyborczego w Jeleniej Górze

 

 

 

Data wydania

Postanowienia

Komisarza

Wyborczego w

Jeleniej Górze

 

 

Rada Miasta

Piechowice

 

 

 

7

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

23 lutego

2003 r.

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców INTEGRACJA

 

Zdzisław Magierecki

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

514/ 03

 

30 kwietnia 2003 r

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Zawsze Piechowice"

 

Elżbieta Fliger

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust. 1, pkt.1

 

513/ 03

 

30 kwietnia 2003 r

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Dzielnicowy -

- Radnym"

 

Violetta Zackiewicz

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

531/ 03

 

14 maja 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Lepsze Jutro"

 

Waldemar Krajewski

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a ,ust.1, pkt.1.

 

550/ 03

 

26 maja 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Piechowic"

 

Alina Paszko

 

Przyjąć

na  podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

549/ 03

 

26 maja 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

Bożena Sikora

 

Przyjąć

na  podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

552/ 03

 

27 maja 2003 r.

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Piechowice 2003"

 

 

Leszek Koprowski

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.2

z zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu.

 

603/ 03

 

07 października 2003 r.

 

 

Rada Miasta

Świeradów Zdrój

 

 

 

3

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

23 lutego 2003 r.

 

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Razem

zrobimy więcej"

 

Hanna Schweder

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

517/ 03

 

30 kwietnia 2003 r

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Radny Nr 1"

 

Maria Grażyna Stefanowicz

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

512/ 03

 

30 kwietnia 2003 r

 

Komitet Wyborczy

Wyborców Tadeusza Afickiego

 

Dorota Kudera

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

516/ 03

 

30 kwietnia 2003 r

 

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Praca i Zdrowie"

 

 

Mieczysław Jan Wojtkiewicz

 

Odrzucić

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.3, litera a, d.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny Nr I Ns  91/ 03 z dnia 28.10.03 - przepadek korzyści majątkowej

 

 

 

523/ 03

 

08 maja 2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Porozumienie Świeradów"

 

Anna Bień

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

544/ 03

 

23 maja 2003 r.

 

 

Rada Miejska

w Pieńsku

 

 

 

4

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

23 lutego

2003 r.

 

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „OŚWIATA"

 

Teresa Leszczyńska

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

515/ 03

 

30 kwietnia 2003 r

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Nasz Dom - Nasza Gmina'

 

Jolanta Strojna

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1 pkt.1

 

518/ 03

 

05 maja 2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Praworządna Gmina"

 

Wojciech Szubartowski

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

541/ 03

 

13 maja 2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców "WSPÓLNOTA"

 

Stanisław Sosiński

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

543/ 03

 

21 maja 2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „REKMAR"

 

Marek Popko

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

546/ 03

 

26 maja 2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Pomóc słabym i bezbronnym"

 

Halina Ewa Jaworska

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

548/ 03

 

26 maja 2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Strażacy dla Gminy Pieńsk"

 

Marek Mazurek

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

553/ 03

 

28 maja 2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „ODNOWA"

 

Bogusław Maszka

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

571/ 03

 

30 czerwca 2003 r.

 

 

Rada Miejska

w Kamiennej Górze

 

 

 

wszystkie

 

 

 

ponowne

 

 

 

27 kwietnia

2003 r.

 

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Kamienna Góra"

 

Lucyna Fitzet

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

579/ 03

 

29 lipca 2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Prawa i Samorządna Kamienna Góra

 

Urszula Elżbieta Mała

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1, pkt.1.

 

580/ 03

 

29 lipca 2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Demokratyczny Ruch Samorządowy"

 

Dariusz Nowak 

 

 

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

581/ 03

 

29 lipca 2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Porozumienie"

 

Teresa Krzystek

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

583/ 03

 

30 lipca 2003 r.

 

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 

Edward Kuczera

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

584/ 03

 

31 lipca 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Koalicyjnego Stowarzyszenia Prawicy

 

Zdzisław Ślusarz

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

585/ 03

 

04 sierpnia 2003 r

 

 

Rada Miejska

w Kamiennej Górze

 

 

 

wszystkie

 

 

 

ponowne

 

 

 

27 kwietnia 2003 r.

 

 

Komitet Wyborczy

Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

 

Halina Sikora

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

590/ 03

 

25 sierpnia 2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Stowarzyszenia Regionalnego „DIALOG"

 

Halina Tykierko

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.2.

z tym zastrzeżeniem , że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu

 

15/ 04

 

07 kwietnia 2004 r

 

 

Rada Gminy

Sulików

 

 

9

 

uzupełniające

 

25 maja

2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „STRAŻAK"

 

Jan Kolbuch

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

582/ 03

 

29 lipca 2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „PIAST"

 

Ewa Stankowska

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

587/ 03

 

07 sierpnia 2003 r.

 

 

Rada Gminy

Stara Kamienica

 

 

 

6

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

25 maja

2003 r.

 

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Grażyna Maczek"

 

Wojciech Zieliński

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust,1, pkt.1.

 

572/ 03

 

30 czerwca 2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Łucji Olejniczak"

 

Robert Ryszard Olejniczak

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

574/ 03

 

30 czerwca 2003 r.

 

 

Rada Miejska

Gminy Lwówek Śląski

 

 

 

4

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

20 lipca

2003 r.

 

 

Komitet Wyborczy

Wyborców "Komitet Wyborczy Włodka"

 

Zbigniew Grześków

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

591/ 03

 

25 sierpnia 2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Stawiam na uczciwość"

 

Teresa Woch

 

Przyjąć

na podstawie art. 84 a, ust.1, pkt.1.

 

593/ 03

 

28 sierpnia 2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Samorządny Lwówek"

 

Ryszard Owsiański

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

594/ 03

 

08 września 2003 r

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Samoobrona"

 

Piotr Fehring-Dworak

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

595/ 03

 

11 września 2003 r

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Nasze Miasto"

 

Jadwiga Krukowska

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

596/ 03

 

11 września 2003 r

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Wspólna Sprawa"

 

Janina Pałka

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

600/ 03

 

14 październka

        2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Przymierze Samorządowe"

 

Robert Sienkiewicz

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

605/ 03

 

14 października

         2003 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „Prawo-Sprawiedliwość -Praca"

 

Roman Kulczycki

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

609/ 03

 

28 października

        2003 r.

 

 

Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski

 

 

 

4

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

20 lipca 2003 r.

 

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Przyjazna Gmina"

 

 

 

Wiesław Hull

 

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

610/ 03

 

28 października 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców ANDRZEJA LARKA

 

Jolanta Fik

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

611/ 03

 

28 października 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Razem przez lata"

 

Bożena Buszewicz

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

612/ 03

 

28 października 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Nasza Gmina"

 

Marcin Kuryło

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.2,

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu.

 

03/ 04

 

09 stycznia 2004 r.

 

 

Rada Miejska Gminy Lubomierz

 

 

 

1

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

24 sierpnia 2003 r.

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców ELŻBIETY MAZUR

 

Michał Adam Mazur

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

601/ 03

 

01 października 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależni Lubomierzanie"

 

Anna Jurasińska

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

602/ 03

 

03 października 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców GRZEGORZA BUDZICZA

 

Bożena Janina Ciereszko

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

620/ 03

 

20 listopada

2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależna Demokracja"

 

Łukasz Pludra

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

621/ 03

 

20 listopada

2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Prawo i Demokracja"

 

Dariusz Drogowski

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

626/ 03

 

02 grudnia 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców PANTA REI - RENATA KOTOWICZ

 

Henryk Kotowicz

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

630/ 03

 

17 grudnia 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Przymierze Samorządowe"

 

Małgorzata Anna Balwierz

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.2,

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego

terminu.

 

10/ 04

 

09 lutego 2004 r.

 

 

Rada Miejska Gminy Lubomierz

 

 

 

1

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

24 sierpnia 2003 r.

 

 

Komitet Wyborczy SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

 

Łukasz Dariusz Znojek

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.2.

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu.

 

12/ 04

 

24 lutego 2004 r.

 

 

Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski

 

 

 

2

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

21 września 20030r.

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Bezpartyjny -Zgoda"

 

Barbara Sawicka

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

634/ 03

 

22 grudnia 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców LIDII GAŁUCHY

 

Tadeusz Jagiełło

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

635/ 03

 

22 grudnia 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Prawo, Sprawiedliwość, Praca"

 

Piotr Wnukowicz

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust,1, pkt.1.

 

636/ 03

 

22 grudnia 2003 r.

 

Komitet Wyborczy SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

 

Łukasz Dariusz Znojek

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

01/ 04

 

06 stycznia 2004 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców JANA KOWNACKIEGO

 

Anna Kownacka

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.2,

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu.

 

07/ 04

 

19 stycznia 2004 r.

 

 

Rada Gminy Sulików

 

 

 

4

 

 

uzupełniające

 

28 września 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Miedziana"

 

Robert Traczyk

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

604/ 03

 

14 października 2003 r.

 

 

Rada Miejska

w Karpaczu

 

 

 

3

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

31 sierpnia 2003 r.

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców IWONY FRYTZ

 

Benon Schlichting

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

613/ 03

 

06 listopada

2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Miłośników Karpacza"

 

Maria Teresa Grzeszczak

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

622/ 03

 

20 listopada

2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców ADAMA ŁAZANOWSKIEGO

 

Adam Przemysław Łazanowski

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

623/ 03

 

01 grudnia 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców FABIN MARIAN

 

Leokadia Danuta Fabin

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

624/ 03

 

02 grudnia 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców DANUTY TORBA

 

Aneta Gałęzyk

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

625/ 03

 

02 grudnia 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców ZBIGNIEWA PLEŚNIARSKIEGO

 

Alicja Elżbieta Pleśniarska

 

Przyjąć

a podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

628/ 03

 

03 grudnia 2003 r.

 

 

Rada Miejska

w Karpaczu

 

 

 

3

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

31 sierpnia 2003 r.

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Czyste Miasto"

 

Mirosław Klimczak

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

632/ 03

 

01 grudnia 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców SUPEŁ KAZIMIERZ BOGDAN

 

Elżbieta Budzińska

 

Przyjąć

Na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

02/ 04

 

06 stycznia 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Karpacz Mój Dom"

 

Wojciech Dobiecki

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.2,

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu.

 

08/ 04

 

29 stycznia 2004 r.

 

 

Rada Gminy Mysłakowice

 

 

 

6

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

31 sierpnia 2003 r.

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Karpniki"

 

Jacek Kamiński

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

631/ 03

 

17 grudnia 2003 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców JÓZEFA ZBIGNIEWA HANUSZEWICZA

 

Marcin Szewczyk

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

629/ 03

 

04 grudnia 2003 r.

 

 

Rada Gminy Stara Kamienica

 

 

 

8

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

30 listopada 2003 r.

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Jedność Wojcieszyc"

 

Czesław Mikłuch

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

11/ 04

 

23 lutego 2004 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców ISKRA

 

Ryszard Niedzielski

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

09/ 04

 

05 lutego 2004 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Dla Wojcieszyc"

 

Zbigniew Aleksander Żabski

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.2,

z tym  zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu.

 

12/ 04

 

04 marca 2004 r.

 

 

Rada Miejska

Szklarska Poręba

 

 

 

1

 

 

 

uzupełniające

 

 

25 kwietnia 2004 r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców „JEDNOŚĆ"

 

Henryk Rogoziński

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.2,

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu.

 

29/04

 

12 sierpnia 2004 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „SZPITAL"

 

Przemysław Wiater

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

21/04

 

28 lipca 2004 r.

 

 

Rada Miejska Szklarska Poręba

 

 

 

1

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

25 kwietnia 2004 r.

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „KONICZYNKA"

 

Robert Kotecki

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

20/04

 

28 lipca 2004 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „SIELSKA DOLINA"

 

Samuel Dawid Słociński

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

18/04

 

18 czerwca 2004 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „ZIELONA KONICZYNKA"

 

Ryszard Nowak

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1, pkt.2.

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu.

 

22/04

 

30 lipca 2004 r.

 

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców MIROSŁAWA PLUTY

 

Julian Lachowicz

 

Odrzucić

na podstawie art. 83 d, ust.3 ustawy

- wpłaty gotówkowe

 

25/04

 

09 sierpnia 2004 r.

 

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „SZAROTKA"

 

Ewa Grzybowska

 

Odrzucić

na podstawie art. 83 d, ust. 3 ustawy

- wpłaty gotówkowe

 

26/04

 

09 sierpnia 2004 r.

 

 

Rada Miejska

Pieńsk

 

 

 

7

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

27 czerwca 2004 r.

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców Edwarda Zająca

 

Jan Słodziński

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

30/04

 

27 sierpnia 2004 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Nasza Przyszłość"

 

Andrzej Pacholak

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1.

 

37/04

 

05 października 2004 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Szansa dla Młodych"

 

Krzysztof Wajda

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.2.

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu.

 

38/04

 

08 października 2004 r.

 

 

Rada Gminy Osiecznica

 

 

 

3

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

26 września 2004 r.

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólny Dom"

 

Władysław Górski

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

40/04

 

14 października 2004 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Rodzina"

 

Kazimierz Sambor

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1, pkt.1

 

41/04

 

14 października 2004 r.

 

 

Rada Gminy Osiecznica

 

 

 

3

 

 

 

uzupełniające

 

 

 

26 września 2004 r.

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólna Przyszłość"

 

Jan Swoboda

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

44/04

 

03 listopada 2004r.

 

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Aktywni"

 

Wanda Szewczyk

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

51/04

 

23 listopada 2004r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Artura Słoneckiego

 

Małgorzata Słonecka

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a,ust.1, pkt.1

 

54/04

 

29 listopada 2004r.

 

Rada Miejska

Zawidów

 

3

 

uzupełniające

 

19 grudnia 2004 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „PRAWDA"

 

Tomasz Kobyłt

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84 a, ust.1, pkt.1

 

06/05

 

07 lutego 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Razem z Nami"

 

Ryszard Stempień

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

08/05

 

03 marca 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Platforma-Zawidów"

 

Grzegorz Puzon

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84 a, ust.1, pkt.1

 

20/05

 

23 marca 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Racjonalny Wybór"

 

Monika Wadzicka

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

19/05

 

23 marca 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Pojednanie - Zawidów"

 

Anna Kielar

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a,ust.1, pkt.1

 

18/05

 

23 marca 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Spółdzielczość"

 

Krystyna Pilarska

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.2

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu

 

23/05

 

24 marca 2005 r.

 

Rada Gminy

Mysłakowice

 

2

 

uzupełniające

 

19 grudnia 2004 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Klimek

 

Wiesława Klimek

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84 a, ust.1, pkt.1

 

07/05

 

07 lutego 2005 r.

 

Rada Gminy Mysłakowice

 

2

 

uzupełniające

 

19 grudnia 2004 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Romana Czarneckiego

 

Wanda Czarnecka

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

13/05

 

14 marca 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Roszczybiuka

 

Zbigniew Lukas

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

14/05

 

16 marca 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Szymona Madery

 

Eugeniusz Kleśta

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

15/05

 

21 marca 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Jerzy Wateha

 

Janusz Płachta

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

16/05

 

21 marca 2003 r.

 

Rada Miejska

Kowary

 

4

 

uzupełniające

 

09 stycznia 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Krystyny Zakrzewskiej

 

Antoni Zakrzewski

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84 a, ust. 1, pkt.1

 

01/05

 

31 stycznia

2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Leszek Supierz

 

Barbara Wójciak

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

22/05

 

24 marca 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kosińskiego

 

Zbigniew Jaros

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust. 1, pkt.1

 

24/05

 

14 kwietnia 2005r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Chitro

 

Anna Chitro

 

 

 

Przyjąć

na  podstawie art. 84a, ust. 1, pkt.1

 

25/05

 

14 kwietnia 2005r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależni"

 

Tadeusz Cwynar

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust. 1, pkt.1

 

26/05

 

14 kwietnia 2005r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Nowosielskiego

 

Tadeusz Bierowski

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust. 1, pkt.2

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu.

 

27/05

 

14 kwietnia 2005r.

 

Rada Miejska Kowary

 

4

 

uzupełniające

 

09 stycznia 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależni Razem"

 

Halina Młodkowska

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust. 1, pkt.2

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu.

 

29/05

 

28 kwietnia 2005r.

 

Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski

 

4

 

uzupełniające

 

09 stycznia 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Samoobr Gryfów

 

Renata Kosteczka

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

09/05

 

03 marca 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborów „Ponadpartyjny Gryfów"

 

Ewa Zofia Korzeń

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust.1, pkt.1

 

17/05

 

21 marca 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

Sławomir Andrzej Kasperek

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust. 1, pkt.2

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu.

 

28/05

 

14 kwietnia 2005r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Edwarda Lutego

 

Robert Skrzypek

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust. 1, pkt.2

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu.

 

30/05

 

28 kwietnia 2005r.

 

Rada Miejska w Olszynie

 

4

 

uzupełniające

 

24 kwietnia 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Aktywni"

 

Wiesław Piotr Choptiany

 

Przyjąć

 na podstawie art.84a, ust. 1, pkt.1

 

32/05

 

30 maja 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Lepsze jutro"

 

Łukasz Rafał  Bakan

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust. 1, pkt.1

 

37/05

 

29 czerwca 2005r.

 

Komitet Wyborczy

Wyborców„Rodzina"

 

Wiesława Rosiecka

 

Przyjąć

na podstawieart.84a, ust.1,pkt.1

 

39/2005

 

15 lipca 2005r.

 

Rada Gminy Osiecznica

 

3

 

uzupełniające

 

24 kwietnia

2005r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA NASZ DOM

 

Bogusława Wieczorek

 

Przyjąć

na podstawieart.84a, ust.1,pkt.1

 

42/2005

 

4 sierpnia.2005r.

 

24 kwietnia

2005r.

 

Komitet  Wyborczy Wyborców DZIĘGIEL

 

Małgorzata Dusińska

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust. 1, pkt.2

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu.

 

43/2005

 

4 sierpnia .2005r.

 

24 kwietnia 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Rodzina"

 

Elżbieta Sambor

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust. 1 pkt.1

 

31/05

 

09 maja 2005 r.

 

Rada Miejska w Karpaczu

 

2

 

uzupełniające

 

24 kwietnia 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Magdaleny Miklas

 

Jędrzej Danko

 

Przyjąć

 na podstawie art. 84a, ust. 1, pkt.2

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe sprawozdanie złożono po upływie ustawowego terminu.

 

44/2005

 

4 sierpnia.2005r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Kulika

 

Lucjan Szpila

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1,pkt.1

 

45/2005

 

4 sierpnia.2005r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Arkada"

 

Adam Łazanowski

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1,pkt.1

 

46/2005

 

4 sierpnia.2005r.

 

Komitet Wyborczy Wyborów „GRAŃ"

 

Alicja Pieśniarska

 

Przyjąć

na podstawie art. 84a, ust. 1, pkt.1

 

38/05

 

30 czerwca 2005r.

 

Rada Gminy Stara Kamienica

 

3

 

uzupełniające

 

8 maja 2005r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciół Kromnowa

 

Waldemar Koniarz

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1,pkt.1

 

47/2005

 

17 sierpnia 2005r

 

8 maja 2005r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Kromnów 2005

 

Krzysztof Szczygieł

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1,pkt.1

 

48/2005

 

17 sierpnia 2005r

 

Rada Gminy Stara Kamienica

 

8

 

uzupełniające

 

 

 

18 września

2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Rozwój Wojcieszyc"

 

Danek Kowalski

 

Przyjąć

 na podstawie art.84a, ust.1,pkt.1

 

56/2005

 

 

7 listopada 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

18 września

2005 r.

 

Komitet Wyborczy  Wyborców NASZA WIEŚ

 

Marian Kopacz

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1,pkt.1

 

57/2005

 

7 listopada 2005 r.

 

18 września

2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Anny Woźniak

 

Krystyna Dynia

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1,pkt.1

 

55/2005

 

7 listopada 2005 r.

 

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie

 

5

 

uzupełniające

 

18 września 2005 r.

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „AGAT"

 

 

 

Maja Naumowicz

 

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1,pkt.1

 

54/2005

 

 

7 listopada 2005 r.

 

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Głos dla Niepełnosprawnych"

 

Jadwiga Klaczyńska

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1,pkt.1

 

60/2005

 

12 grudnia 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Szarotka"

 

Wojciech Grzybowski

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1,pkt.1

 

59/2005

 

12 grudnia 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Jaśmin"Grzegorza Mitury

 

Grzegorz Mitura

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1,pkt.1

 

61/2005

 

30grudnia 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „ŁĄCZNOŚĆ"

 

Jarosław Hołownia

 

Przyjąć

na podstawieart.84a, ust.1,pkt.1

 

58/2005

 

19 grudnia 2005 r.

 

Rada Gminy Podgórzyn

 

5

 

uzupełniające

 

2 października 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Pszczelarz"

 

Mirosław Wałkuski

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1,pkt.1

 

64/2005

 

29 grudnia 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Przyszłość Miłkowa"

 

Regina Jaskółowska

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1,pkt.1

 

65/2005

 

30 grudnia 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Jolanty Piwcewicz

 

Bogusław Ikier

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1,pkt.1

 

1/2006

 

16 stycznia 2006r.

 

Rada Gminy Marciszów

 

3

 

uzupełniające

 

18 grudnia 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Zgoda"

 

Cecylia Kula

 

Przyjąć

na podstawieart.84a, ust.1,pkt.1

 

63/2005

 

29 grudnia 2005 r.

 

18 grudnia 2005 r.

 

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnota"

 

Jadwiga Wiktor

 

Przyjąć

na podstawie art.84a, ust.1,pkt.1

 

62/2005

 

29 grudnia 2005 r.

 

 

Jelenia Góra, dnia 16 stycznia 2006  r.

 

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze