Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Informacja o złożonych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach uzupełniających, ponownych, przedterminowych kadencji 2002 - 2006.

 

Nazwa Rady

Nr

okręgu

wyborczego

Rodzaj

wyborów

Data

wyborów

Komitety wyborcze

zobowiązane do złożenia

sprawozdań finansowych

Imię i nazwisko

pełnomocnika  komitetu wyborczego

Sprawozdanie postanowiono

przyjąć/odrzucić

na podstawie przepisów ustawy Ordynacja

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Numer

Postanowienia

Komisarza

Wyborczego w Jeleniej Górze

 

Data wydania

Postanowienia

Komisarza

Wyborczego w

Jeleniej Górze

Rada Miasta

Piechowice

 

7

 

uzupełniające

 

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze