Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pieńsku w dniu 23 lutego 2003 roku

1.      Zarządzenie nr 228 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piechowice w okręgu wyborczym nr 7, do Rady Miejskiej w Pieńsku w okręgu wyborczym nr 4, do Rady Miasta w Świeradowie Zdroju w okręgu wyborczym nr 3, do Rady Gminy Oława w okręgu wyborczym nr 9, do Rady  Gminy Pielgrzymka w okręgu wyborczym nr 4, do Rady Gminy w Wińsku w okręgu wyborczym nr 9  (zarz_z_5_12_2002_str1.jpg; zarz_z_5_12_2002_str2.jpg; kal_wyb_z_5_12_2002.jpg)

a)              Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk z dnia 23 grudnia 2002 roku o granicy i numerze okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pieńsku w okręgu wyborczym nr 4 w dniu 23 lutego 2003 roku. (obw_z_23_12_2002.jpg)

b)             Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk z dnia 23 grudnia 2002 roku o ustalonym obwodzie głosowania, jego granicach i numerze oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w Pieńsku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pieńsku zarządzonych na dzień 23 lutego 2003 roku. (obw_z_23_12_2002_II.jpg)

c)              Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieńsku z dnia 30 stycznia 2003 roku – zarejestrowane listy (obw_z_30_01_2003.jpg)

d)             Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 24 lutego 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piechowice, do        Rady Miejskiej w Pieńsku i do Rady Miasta Świeradów Zdrój przeprowadzonych w dniu 23 lutego 2003 roku (obw_z_24_02_2003_str1.jpg; obw_z_24_02_2003_str2.jpg; obw_z_24_02_2003_str3.jpg)

Wybory uzupełniające do Rady Miasta Piechowice i Rady Miasta Świeradów Zdrój w dniu 23 luty 2003r.

PIECHOWICE

1.      Zarządzenie nr 228 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piechowice w okręgu wyborczym nr 7, do Rady Miejskiej w Pieńsku w okręgu wyborczym nr 4, do Rady Miasta w Świeradowie Zdroju w okręgu wyborczym nr 3, do Rady Gminy Oława w okręgu wyborczym nr 9, do Rady  Gminy Pielgrzymka w okręgu wyborczym nr 4, do Rady Gminy w Wińsku w okręgu wyborczym nr 9  (zarz_z_5_12_2002_str1.jpg; zarz_z_5_12_2002_str2.jpg; kal_wyb_z_5_12_2002.jpg)

2.      Obwieszcznie Burmistrza Miasta Piechowice zdnia 2 stycznia 2003 roku o okręgu wyborczym w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Piechowice (obw_z_2_01_2003.jpg)

3.      Obwieszczenie Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 29 stycznia 2003 roku o granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach komisji wyborczych (obw_z_29_01_2003.jpg)

4.      Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piechowicach z dnia 5 lutego 2003 roku (obw_z_5_02_2003.jpg)

5.      Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 24 lutego 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piechowice, do Rady Miejskiej w Pieńsku i do Rady Miasta Świeradów Zdrój przeprowadzonych w dniu 23 lutego 2003 roku (obw_z_24_02_2003_str1.jpg; obw_z_24_02_2003_str2.jpg; obw_z_24_02_2003_str3.jpg)

 

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

1.      Zarządzenie nr 228 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piechowice w okręgu wyborczym nr 7, do Rady Miejskiej w Pieńsku w okręgu wyborczym nr 4, do Rady Miasta w Świeradowie Zdroju w okręgu wyborczym nr 3, do Rady Gminy Oława w okręgu wyborczym nr 9, do Rady  Gminy Pielgrzymka w okręgu wyborczym nr 4, do Rady Gminy w Wińsku w okręgu wyborczym nr 9  (zarz_z_5_12_2002_str1.jpg; zarz_z_5_12_2002_str2.jpg; kal_wyb_z_5_12_2002.jpg)

2.      Obwieszcznie Burmistrza Miasta Świeradów Zdrój  z dnia 2 stycznia 2003 roku o okręgu wyborczym w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Świeradów Zdrój  (obw_z_dn_2_01_2003.tif)

3.      Obwieszczenie Burmistrza Świeradów Zdrój z dnia 27 stycznia 2003 roku o granicach obwodów głosowania oraz siedzibach komisji wyborczych (obw_z_dn_27_01_2003.tif)

4.      Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Świeradowie Zdroju  z dnia 29 stycznia 2003 roku (obw_z_dn_29_01_2003.tif)

5.      Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 24 lutego 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piechowice, do Rady Miejskiej w Pieńsku i do Rady Miasta Świeradów Zdrój przeprowadzonych w dniu 23 lutego 2003 roku (obw_z_24_02_2003_str1.jpg; obw_z_24_02_2003_str2.jpg; obw_z_24_02_2003_str3.jpg)

 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stara Kamienica i Rady Gminy Sulików w dniu 25 maja 2003r.

STARA KAMIENICA

1.      Zarządzenie nr 44 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica, w okręgu wyborczym nr 6 i Rady Gminy Sulików, w okręgu wyborczym nr 9  (zarz_4_z_10_03_2003.jpg; kal_wyb_44_z_10_03_2003.jpg)

a)      Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 3 kwietnia 2003 roku o granicy, numerze okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica w dniu 25 maja 2003 roku. (obw_z_3_04_2003.jpg)

b)      Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 28 kwietnia 2003 roku o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej. (obw_z_28_04_2003.jpg)

c)      Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kamienicy z dnia 6 maja 2003 roku (obw_z_6_05_2003.jpg)

d)     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 26 maja 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica i do Rady Gminy Sulików przeprowadzonych w dniu 25 maja 2003 r. (obw_z_26_05_2003.jpg; obw_z_26_05_2003_str2.jpg)

 

SULIKÓW

  1. Zarządzenie nr 44 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica, w okręgu wyborczym nr 6 i Rady Gminy Sulików, w okręgu wyborczym nr 9 (zarz_4_z_10_03_2003.jpg; kal_wyb_44_z_10_03_2003.jpg)

a)      Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików z dnia 4 kwietnia 2003 r. o granicy, numerze okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sulików w dniu 25 maja 2003 r, w okręgu wyborczym nr 9 (obw_z_4_04_2003.jpg)

b)      Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2003 r o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2003r wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Sulików (obw_z_30_04_2003.jpg)

c)      Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 5 maja 2003 r. (obw_z_5_05_2003.jpg)

d)     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 26 maja 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica i do Rady Gminy Sulików przeprowadzonych w dniu 25 maja 2003 r. (obw_z_26_05_2003.jpg; obw_z_26_05_2003_str2.jpg)

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski w dniu 20 lipca 2003 roku

  1. Zarządzenie nr 79/03 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski, w okręgu wyborczym nr 4 (zarz_z_5_05_2003.jpg;  kal_wyb_z_5_05_2003.jpg)

a)     Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 29 maja 2003 roku o okręgu wyborczym jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lwówku Śląskim (obw_z_29_05_2003.jpg)

b)     Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 27 czerwca 2003 roku o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej (obw_z_27_06_2003.jpg)

c)     Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lwówku Śląskim w sprawie zarejestrowania list wyborczych w okręgu wyborczym utworzonym dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski   (obw_list_wyborczych.jpg)

d)    Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 21 lipca 2003 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2003 roku (obw_z_21_07_2003.jpg; obw_z_21_07_2003_str2.jpg)

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w dniu 24 sierpnia 2003 roku

  1. Zarządzenie nr 97/03 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, w okręgu wyborczym nr 1 (zarz_nr_97_z_dnia_2_06_2003.jpg;  kal_wyb_z_dnia_2_06_2003.jpg)

a)      Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 5 lipca 2003 roku o granicy okręgu wyborczego, jego numerze oraz liczbie radnych wybieranych w tym okręgu oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubomierzu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy  Lubomierz zarządzonych na dzień 24 sierpnia 2003 roku (obw_z_5_07_2003.jpg)

b)      Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz  z dnia 31 lipca 2003 roku o numerze i granicy  obwodu głosowania oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w okręgu wyborczym nr 1 (obw_z_31_07_2003.jpg)

c)      Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubomierzu z dnia 5 sierpnia 2003 roku (obw_z_5_08_200.jpg)

d)  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 25 sierpnia 2003 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz przeprowadzonych w dniu 24 sierpnia 2003 roku (obw_z_25_08_2003.jpg; obw_z_25_08_2003_str2.jpg)

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Karpaczu i Rady Gminy Mysłakowice w dniu 31 sierpnia 2003 roku.

Karpacz

1. Zarządzenie nr 100 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2003r w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Karpaczu, w okręgu wyborczym nr 3 i Rady Gminy Mysłakowice, w okręgu wyborczym nr 6 (zarz_100_9_06_2003.jpg; zarz_100_9_06_2003_str2.jpg; kal_wyb_100_z_9_06_2003.jpg)

a)      Obwieszczenie Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 10 lipca 2003 roku o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym o raz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji (obw_z_10_07_2003.jpg)

b)      Obwieszczenie Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 28 lipca 2003 roku o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej (obw_z_28_07_2003.jpg)

c)      Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 6 sierpnia 2003 roku (obw_z_6_08_2003.jpg)

d)     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2003 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Karpaczu i Rady Gminy Mysłakowice przeprowadzonych w dniu 31 sierpnia 2003 roku. (obw_z_1_09_2003.jpg; obw_z_1_09_2003_str2.jpg)

 

 

Mysłakowice

1. Zarządzenie nr 100/03 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Karpaczu, okręgu wyborczym nr 3 i Rady Gminy Mysłakowice, w okręgu wyborczym nr 6 (zarz_z_9_06_2003.jpg;  kal_wyb_z_9_06_2003.jpg)

a)      Obwieszczenie Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 4 lipca 2003 roku o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mysłakowice, w okręgu wyborczym nr 6. (obw_z_4_07_2003.jpg)

b)      Obwieszczenie Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 8 sierpnia 2003 roku o numerach i granicach obwodu głosowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej (obw_z_8_08_2003.jpg)

c)      Obwieszczenie Obwodowej Komisji Wyborczej w Mysłakowicach z dnia 11 sierpnia 2003 roku (obw_z_11_08_2003.jpg)

d)     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 1 września 2003 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Karpaczu i Rady Gminy Mysłakowice przeprowadzonych w dniu 31 sierpnia 2003 roku (obw_z_1_09_2003.jpg; obw_z_1_09_2003_str2.jpg)

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w dniu 21 września 2003 roku.

  1. Zarządzenie nr 116/03 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gryfów Śląski w okręgu wyborczym nr 2 ( zarz_116_z_3_07_2003.jpg; kal_wyb_2_07_2003.jpg)

a)      Zarządzenie nr 79a/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 31 lipca 2003r w sprawie podania do publicznej wiadomości obwieszczenia o numerze i granicy okręgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski zarządzonych na dzień 21 września 2003 roku (zarz_z_31_07_2003.jpg)

b)      Obwieszczenie burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 31 lipca 2003 roku o numerze i granicy okręgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski zarządzonych na dzień 21 września 2003 roku (obw_31_07_2003.jpg)

c)      Zarządzenie nr 92/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej (zarz_92_z_28_08_2003.jpg)

d)     Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 28 sierpnia 2003 roku o numerach i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gryfowie Śląskim w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski zarządzonych na dzień 21 września 2003r. (obw_z_28_08_2003.jpg)

e)      Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim z dnia 3 września 2003 r. (obw_z_3_09_2003.jpg)

f)       Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2003r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski przeprowadzonych w dniu 21 września 2003 roku (obw_z_22_09_2003.jpg)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików w dniu 28 września 2003 roku.

  1.   Zarządzenie nr 119/03 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sulików, w okręgu wyborczym nr 4 (zarz_119_z_7_07_2003.jpg; kal_wyb_119_z_7_07_2003.jpg)
  2. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików z dnia 5 sierpnia 2003 r. o granicy, numerze okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sulików w dniu 28 września 2003 r. , w okręgu wyborczym nr 4 (obw_z_dn_5_08_2003r.tif)
  3. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 30 sierpnia 2003 r. - wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego (obw_z_dn_30_08_2003r. tif)
  4. Obwieszczenia Wójta Gminy Sulików z dnia 2 wrzesnia 2003 r. o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej (obw_z_dn_2_09_2003r. tif)
  5. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 5 września 2003 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sulików bez głosowania (obw_z_dn_5_09_2003r. tif)
  6. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 29 września 2003 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sulików przeprowadzonych w dniu 28 września 2003 roku (obw_z_29_09_2003.jpg)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stara Kamienica w dniu 30 listopada 2003r.

1.      Zarządzenie Wojewody z dnia 5 września 2003 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica, w okręgu wyborczym nr 8. (zarz_116_z_5_09_2003r.jpg; kal_wyb_116_z_5_09_2003r.jpg)

a)      Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 września 2003r w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica, w okręgu wyborczym nr 8 (obw_z_5_09_2003r.jpg)

b)      Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 7 października 2003 roku o granicy, numerze okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 8 w Wojcieszycach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica w dniu 30 listopada 2003 roku. (obw_z_7_09_2003r.jpg)

c)      Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 4 listopada 2003 roku o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej. (obw_z_4_11_2003r.jpg)

d)      Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kamienicy z dnia 4 listopada 2003r (obw_gkw_z_4_11_2003r.jpg)

e)      Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 1 grudnia 2003 roku  o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica przeprowadzonych w dniu 30 listopada 2003 roku. (obw_z_1_12_2003r.jpg)

 

Ponowne przeliczenie głosów i ustalenie wyników głosowania do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz - 22 luty 2004 roku

  1. Zarządzenie nr 24/04 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie ponownego przeliczenia głosów i ustalenia wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w okręgu wyborczym nr 1. (zarz_z_13_02_2004.jpg)

 

·         Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 23 lutego 2004 roku o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz (obw_z_23_02_2004.jpg; obw_z_23_02_2004_str2.jpg)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze