Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Wybory przedterminowe Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz, zarządzone na 24 sierpnia 2008 r.

1. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04 lipca 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lubomierza w województwie dolnośląskim.

2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 04 lipca 2008 r. o liczbie mieszkańców w gminie Lubomierz.

3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 07 lipca 2008 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu Komitetów Wyborczych w przedterminowych wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz, zarządzonych na dzień 24 sierpnia 2008 r.

4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 08 lipca 2008 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubomierzu.

5. Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie zarejestrowanych komitetów wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz.

6. Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubomierzu. 

7. Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 04 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubomierzu.

8. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubomierzu z dnia 05 sierpnia 2008 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w wyborach przedterminowych, zarządzonych na dzień 24 sierpnia 2008 r.

9. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz z dnia 06 sierpnia 2008 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz, zarządzonych na dzień 24 sierpnia 2008 r.

10. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubomierzu z dnia 24 sierpnia 2008 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w przedterminowych wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz w dniu 7 września 2008 r.

11. Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 25 sierpnia 2008 r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz przeprowadzonych w dniu 24 sierpnia 2008 r.

12. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 07 września 2008 r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz, przeprowadzonych w dniu 24 sierpnia 2008 r. oraz w dniu 07 września 2007 r.

 

Załączniki

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze