Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 13 stycznia 2016 r.

w sprawie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych utworzonych w wyborach do Rady Gminy Jeżów Sudecki zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59