Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Zestawienie zmian w składach rad powiatów w toku kadencji 2006-2010

 

ZMIANY W SKŁADACH RAD POWIATÓW

KADENCJA 2006 - 2010

 

Lp.

Nazwa powiatu

Nr okręgu

wybor.

Radny ustępujący

Radny wstępujący

Data obwieszczenia

Komisarza Wyborczego

Imię i nazwiska

Nazwa komitetu wyborczego

Nr i data uchwały

Przyczyna wygaśnięcia mandatu

Imię i nazwisko

Nr i data uchwały

2006 r.

 

1

 

Lwówecki

 

1

 

Olgierd Poniźnik

 

KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

 

I/03/06

27.11.2006

 

W związku z wyborem na burmistrza

 

Daniel Radosław

 

II/10/06

14.12.2006

 

08.01.2007

 

2

 

Lwówecki

 

2

 

Ludwik Kaziów

 

KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

 

I/02/06

27.11.2006

 

W związku z wyborem na burmistrza

 

Henryk Kulesza

 

II/11/06

14.12.2006

 

08.01.2007

 

3.

 

Lwówecki

 

3

 

Andrzej Jasiński

 

Komitet Wyborczy PSL

 

I/01/06

27.11.2006

 

W związku z wyborem na burmistrza

 

Wojciech Babik

 

II/09/06

14.12.2006

 

08.01.2007

 

4

 

Kamiennogórski

 

1

 

Krzysztof Świątek

 

KWW Razem

 

II/3/03

01.12.2006

 

W związku z wyborem na burmistrza

 

Jerzy Oleksiak

 

III/13/06

21.12.2006

 

04.01.2007

 

5.

 

Zgorzelecki

 

3

 

Andrzej Kutrowski

 

KWW ISO - Porozumienie Prawicy

 

I/5/2006

25.11.2006

 

W związku z wyborem na burmistrza

 

Roman Paszkiewicz

 

II/7/2006

7.12.2006

 

15.12.2006

 

6.

 

Zgorzelecki

 

4

 

Kazimierz Słabicki

 

KWW Porozumienie  Ponad Podziałami

 

I/6/06

2511.2006

 

Pisemne zrzeczenie się mandatu

 

Marian Matyjasik

 

II/8/2006

7.12.2006

 

15.12.2006

 

7.

 

Zgorzelecki

 

2

 

Andrzej Grzmielewicz

 

KW Prawo i Sprawiedliwość

 

II/16/2006

7.12.2006

 

W związku z wyborem na burmistrza

 

Dorota Jasińska

 

III/24/2006

21.12.2006

 

08.01.2007

 

8.

 

 

Zgorzelecki

 

2

 

Dominik Matelski

 

KW Platforma Obywatelska RP

 

II/18/2006

7.12.2006

 

Pisemne zrzeczenie się mandatu

 

Jacek Józef Sosnowski

 

III/26/2006

21.12.2006

 

08.01.2007

 

9.

 

Zgorzelecki

 

1

 

Rafał Gronicz

 

KW Platforma Obywatelska

 

II/17/2006

7.12.2006

 

W związku z wyborem na burmistrza

 

Władysław Trent

 

III/25/2006

21.12.2006

 

08.01.2007

 

10

 

Jeleniogórski

 

3

 

Zofia Grabias-Baranowska

 

KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

 

 

II/8/06

28.12.2006

 

W związku z wyborem na burmistrza

 

 

Grzegorz Rybarczyk

 

III/12/06

28.12.2006

 

2.01.2007

 

11

 

Jeleniogórski

 

1

 

Anna Latto

 

KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

 

 

II/7/06

28.12.2006

 

W związku z wyborem na wójta

 

Janina Kowal

 

III/11/06

28.12.2006

 

2.01.2007

2007 r.

 

12

 

Kamiennogórski

 

2

 

Marian Kachniarz

 

KW DIALOG

 

X/49/07

30.08.2007

 

Zrzeczenie się mandatu

 

Maria Małgorzata Wrzyszcz

 

XI/50/07

27.09.2007

 

 

15.10.2007

2008 r.

 

13

 

Lwówecki

 

4

 

Wiesław Ziółkowski

 

KW PLATFORMA OBYWATELSKA PR

 

XXI/39/08

12.06.2008

 

Naruszenie zakazu wynikającego z art.190ust.1 pkt2a

 

Piotr Waldemar Wysocki

 

XXII/43/08

24.06.2008

 

10.07.2008 r.

 

14

 

Bolesławiecki

 

3

 

Tadeusz Węgrzanowski

 

Komitet Wyborczy PSL

 

XIX/88/08

18.09.2008

 

śmierć

190,ust.1,

pkt 5

 

Michał Bojanowski

 

XX/100/08

30.10.2008

 

12.11.2008

 

15

 

Bolesławiecki

 

2

 

Adam Ciemięga

 

KW „Ziemia Bolesławiecka"

 

XIX/89/08

18.09.2008

 

wyrok sądu

190,ust.1,

pkt 3

 

Leopold Wołoszyn

 

XX/101/08 30.10.2008

 

12.11.2008

2009 r.

 

16

 

Zgorzelecki

 

3

 

Roman Paszkiewicz

 

KWW ISO

Porozumienie  Prawicy

 

XXXII/203/2009

29.01.2009

 

wyrok skazujący

190,ust.1,

pkt 3

 

Krzysztof Mazurek

 

XXXIII/

207/2009

26.02.2009

 

9.03.2009

 

17

 

Zgorzelecki

 

1

 

Piotr Woroniak

 

KW Prawo i Sprawiedliwość

 

XXXV/236/2009

 30.04.2009

 

zrzeczenie się w wyniku wyroku

 

Edward Grela

 

XXXVI/240/2009

26.05.2009

 

3.06.2009

 18 Lubański
1
Norbert Dariusz Włodarczyk
KW Prawo i Sprawiedliwość

 XLIV/235/2009

24.09.2009

wyrok skazujący /190,ust. 1, pkt 3/  Kazimierz Wojewoda

 XLVI/239/2009

29.10.2009

 16.11.2009

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze