Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Zmiany w składach rad w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców kadencja 2010 - 2014

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze

z dnia 13 lipca 2011 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie                              Rady Miejskiej Jeleniej Góry

 

 

 

Na  podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190, Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172 / Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze

 

 podaje  do wiadomości publicznej, że 

 

 

            Rada Miejska Jeleniej Góry uchwałą nr 112.XV.2011 z dnia 12 lipca 2011 r. stwierdziła, wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 3, mandatu radnego Jerzego Józefa Lenarda , z listy nr 4     - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP.

           Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr 114.XVI.2011 z dnia 12 lipca 2011 r.  wstąpił Tomasz Marek Kałużny – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

             

 

    

                                                                                                             

                                                                                                           Komisarz  Wyborczy

                                                                                                              w  Jeleniej Górze

    /-/ Ewa Szymańska-Habzda

 

 

 

 

 

Załączniki

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze