Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Zmiany w składzie Rady Powiatu Bolesławickiego

Uchwała Nr XXXVI/134/2006 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jana Puka wybranego - z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców "Forum Samorządowe Ziemi Bolesławieckiej" - w okręgu wyborczym nr III dla wyboru Rady Powiatu Bolesławieckiego (uchw_z_dn_25.05.2006 r. tif)

Mandat pozostaje nie obsadzony - art. 193 ust.4, w związku z art.194 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( data wstąpienia na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno najwi ększą liczbę głosów , przypada w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rady).

Zmiany w składzie Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Uchwała Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Cubera.

Mandat nieobsadzony - art. 194 ust.1 w związku z art. 193 ust.4 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( data wstąpienia na jego  miejsce  kandydata z tej samej listy przypada w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rady).

Zmiany w składzie Rady Powiatu Lwóweckiego

1. Uchwała Nr XLIII/05/06 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego ( uchw_z_dn_26.01.2006 r. tif).

2. Uchwała Nr XLIV/12/06 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego ( uchw_z_dn_23.02.2006 r. tif).

3. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Lwóweckiego (obw_Kom_Wyb_z_dn_7.03.2006 r. tif).

Zmiany w składzie Rady Powiatu Lwóweckiego

 

  1. Uchwała Nr XXXIX/84/05 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego ( uchw_z_dn_18.10.2005 r. tif),
  2. Uchwała Nr XL/85/05 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia  27 października 2005 r.w sprawie obsadzenia mandatu radnego ( uchw_z_dn_ 27.10.2005 r.tif),
  3. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Lwóweckiego (obw_z_dn_14.11.2005 r. tif).

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 1 marca 2004r.

  1. Uchwała nr XIII/104/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (uchwala_z_29_12_2003.jpg)
  2. Uchwała nr XVIII/162/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań. (uchwala_z_27_01_2004.jpg)
  3. Uchwała nr XIX/163/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie wygasłego mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 3 w Lubaniu z listy wyborczej nr 11 – KWW OKW Lubań 2002 – utworzonej dla Rady Miasta Lubań (uchwala_z_24_02_2004.jpg)
  4. Uchwała nr XIV/105/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 lutgo 2004r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. (uchwala_z_26_02_2004.jpg)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 1 marca 2004r

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składach: Rady Miasta Lubań i Rady Gminy i Miasta w Bogatyni.

Uchwała nr XIV/105/04

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Uchwała nr XIX/163/2004

w sprawie obsadzenia mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 3 w Lubaniu z listy wyborczej nr 11 - KWW OKW Lubań 2002 - utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubań

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 11 lutego 2003 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Bolesławieckiego i Rady Miejskiej w Zgorzelcu

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze